Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Hlavička
Aktuality Studium Sportovní příprava Tělesná výchova Fotogalerie Síň slávy Legislativa Kontakt
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
  Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/61 (šestileté)   Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Přijímací řízení
Obecné informace
Výsledky přijímacího řízení
Gymnázium se sportovní přípravou (6leté)
Gymnázium (6leté)
Gymnázium se sportovní přípravou (4leté)
Gymnázium (4leté)
Kritéria přijímacího řízení
Formulář přihlášky na obor Gymnázium
Formulář přihlášky na obor Gymnázium se sportovní přípravou

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Partneři
Partneři
Stimeo Patches in Czech

Pro školní rok 2014/15 se otevírá jedna třída – 15 žáků, třída je určena pro absolventy 7. tříd ZŠ. Do třídy jsou zařazeny dva studijní obory.

Do třídy jsou zařazeni žáci kmenových sportů

 • plavání – vedoucí trenér Mgr. Roman Havrlant, škola spolupracuje se sportovním klubem Kometa Brno
 • sportovní gymnastika – vedoucí trenér Jan Caska, škola spolupracuje se sportovním klubem Sokol Brno I
 • tenis – vedoucí trenér Mgr. Bohuslav Novák, škola spolupracuje se sportovním klubem TC MJ BLTC Brno
 • triatlon – vedoucí trenér Mgr. Tomáš Klíma, škol

  nci školy.
  Výchovně-vzdělávací program oboru obsahuje 28 hodin teoretického vyučování a 12 hodin sportovní přípravy, které jsou rozděleny v týdenním cyklu takto:
  pondělí, středa, pátek:
  I. fáze SP (7 – 9,00) – teoretické vyučování – oběd – teoretické vyučování (končí 14.15 nebo v 15.00 hod.)– II. fáze SP
  úterý, čtvrtek:
  studijní den s přestávkou na oběd – odpolední SP
  Závaznou součástí výchovně-vzdělávacího programu Sportovního gymnázia je sportovní příprava, která nahrazuje v učebních plánech předmět tělesná výchova.
  Žáci se účastní:

  • sportovní přípravy v rozsahu stanoveném ročním a týdenním tréninkovým plánem, neúčast je řádně omlouvaná zákonnými zástupci stejným způsobem jako u absence školní
  • sportovních  soustředění určených ročním tréninkovým plánem, a to 2x ročně v délce 7 dní
  • sportovní přípravy v letním přípravném období v měsíci srpnu, v rozsahu stanoveném ročním tréninkovým plánem

  SG Brno zajišťuje:

  • možnost ubytování na domově mládeže v budově školy. Místo přiděluje ředitel školy na základě žádosti rodičů, cena za ubytování činí 1000 Kč měsíčně, ubytování na DM školy se poskytuje přednostně žákům 1.ročníků.
  • možnost stravování v jídelně školy, stravu zajišťuje vlastní kuchyně. Cena za oběd činí 24 Kč, cena za celou penzi pro ubytované na DM činí 83 Kč.
  • dopravu žáků na SP a sportovní soutěže vlastním autobusem.

  I. kolo přijímacího řízení
  1.termín: 13. 1. nebo 14. 1. 2014

  Přihlášky se odevzdávají na Sportovním gymnáziu L.Daňka, Brno do 30. 11. 2013
  V přihlášce musí být uvedeno:

   1. studijní zaměření žáka (kód 79–42–K/61)
   2. sportovní zaměření (kmenově zařazené sporty do třídy jsou: plavání, tenis a sportovní gymnastika)
   3. k přihlášce je nutno přiložit doklad o absolvování základního vyšetření lékařem
   4. k přihlášce je možno doložit doklad o účasti ve školských vědomostních soutěžích

  Obsah přijímací zkoušky:

  1. hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků ZŠ
  2. talentová zkouška (její součástí je i hodnocení doložených sportovních výsledků)

  Obsah talentové zkoušky:

  Plavání:
  pohybové předpoklady: gymnastická sestava, člunkový běh, hod medicinbalem, skok daleký z místa, výdrž ve shybu, hluboký ohnutý předklon, sedy-lehy po dobu 1minuty
  plavecké předpoklady: 100m motýl, 100m znak, 100m prsa, 100m kraul, 400m kraul
  výkonnostní předpoklady: hodnotí se výsledky na MČR z poslední plavecké sezony

  Tenis:
  testy pohybové výkonnosti ............... běh na 30 m na čas, hod plným míčem 2 kg, vějíř, kružítko
  testy technické a herní úrovně ......... forhend, bekhend, volej, podání - vše na  terč
  výkonnostní předpoklady ................. dosažení bodové hodnoty v celostátním žebříčku – min. 15 BH

  Sportovní gymnastika:
  testy funkční připravenosti ............... dívky, kluci
  testy speciální připravenosti ............. dívky: bradla, kladina, akrobacie vpřed a vzad
  kluci: šestiboj dle pravidel FIG
  Všichni žáci musí vykonat talentovou zkoušku pouze v tom sportovním odvětví, do kterého se hlásí.

  Triatlon:
  plavání: 50 K nohy s deskou bez kotoulové obrátky, 100 K, 300K
  běh: 100 m, Cooper test na 12min.
  obecná síla: sed-leh/1min, kliky přímé na maximální počet, výdrž ve sjezdařském postoji v pravém úhlu u stěny do selhání
  doložená sportovní úspěšnost: medailové umístění na MČR triatlonu, aquatlon, plavání, cyklistika, statut reprezentanta ČR triatlon, plavání, atletika, cyklistika

  Den otevřených dveří se koná 4.11.2013 od 14.00hod.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
(c) 2008-2014 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
 kontakt