Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Hlavička
Aktuality Studium Sportovní příprava Tělesná výchova Fotogalerie Síň slávy Legislativa Kontakt
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
  Gymnázium 79-41-K/41 (čtyřleté)   Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Přijímací řízení
Obecné informace
Výsledky přijímacího řízení
Gymnázium se sportovní přípravou (6leté)
Gymnázium (6leté)
Gymnázium se sportovní přípravou (4leté)
Gymnázium (4leté)
Kritéria přijímacího řízení
Formulář přihlášky na obor Gymnázium
Formulář přihlášky na obor Gymnázium se sportovní přípravou

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Partneři
Partneři
Stimeo Patches in Czech

Pro školní rok 2014/15 se otevírá jedna třída - 30 žáků, třída je určena pro absolventy 9. tříd ZŠ.
Do třídy jsou zařazeni sportovně talentovaní žáci z Brna a jihomoravského regionu a výjimečně nadaní žáci jiných sportovních odvětví, než jsou kmenové sporty zařazené do SG.
Informace k oboru gymnázium–tělesná výchova podává Mgr. Radek Klimeš (zástupce řediteleSG Brno zajišťuje:

 • možnost stravování v jídelně školy, stravu zajišťuje vlastní kuchyně, cena za oběd činí 24,- Kč   
 • všestranně zaměřenou pohybovou přípravu v rámci 4 hodin TV týdně
 • studijní režim přizpůsobený požadavkům sportovní přípravy v klubech
 • obecně zaměřenou kondiční  přípravu v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu
 • spolupráci se sportovním klubem při  zajištění studijních i tréninkových úkolů

Výchovně vzdělávací program školy obsahuje letní a zimní soustředění v rozsahu 5 – 7 dní.
Letní soustředění:                                          
turistika a pobyt v přírodě
cykloturistika
vodácký kurz

Zimní soustředění:
sjezdové lyžování základní nebo zdokonalovací kurz
běh na lyžích
kurz snowboardingu
kurz instruktorů lyžování

I. kolo přijímacího řízení
1. termín: 22. 4. nebo 23. 4. 2014

Přihlášky se odevzdávají na Sportovním gymnáziu L.Daňka, Brno do 15. 3. 2014
II. kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy pouze v případě, že po I. kole nebude naplněna kapacita oboru
V přihlášce musí být uvedeno:

 • studijní zaměření žáka (kód 79–41–K/41)
 • sportovní zaměření (jiná sportovní odvětví, než jsou kmenové sporty zařazené na SG)
 • k přihlášce je nutno přiložit doklad o absolvování základního vyšetření lékařem
 • k přihlášce je možno doložit doklad o účasti ve školských vědomostních soutěžích

Obsah přijímací zkoušky:

 • hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků ZŠ
 • testy pohybových dovedností a schopností (jejich součástí je i hodnocení doložených sportovních výsledků

Obsah testů pohybových dovedností a schopností:
Chlapci:

 • skok daleký (z místa – snožmo)
 • rychlostní člunkový běh (4x10m)
 • vytrvalostní člunkový běh (Léger test)
 • shyby (nadhmatem)

Dívky:

 • skok daleký (z místa – snožmo)
 • rychlostní člunkový běh (4x10m)
 • vytrvalostní člunkový běh (Léger test)
 • výdrž ve shybu

Všichni žáci musí vykonat test pohybových schopností a dovedností.

Výkonnostní předpoklad:

Písemně doložené výsledky ve sportovních soutěžích, doklad o zařazení do celostátních tabulek, doklad o registraci ve sportovních klubech, doklad o zařazení do reprezentace ČR, doklad o účasti na MČR a v mezinárodních soutěžích.

Den otevřených dveří se koná 10. 2. 2014 od 14.00hod.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
(c) 2008-2014 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
 kontakt