Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Hlavička
Aktuality Studium Sportovní příprava Tělesná výchova Fotogalerie Síň slávy Legislativa Kontakt
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
  Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 (čtyřleté)   Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Přijímací řízení
Obecné informace
Výsledky přijímacího řízení
Gymnázium se sportovní přípravou (6leté)
Gymnázium (6leté)
Gymnázium se sportovní přípravou (4leté)
Gymnázium (4leté)
Kritéria přijímacího řízení
Formulář přihlášky na obor Gymnázium
Formulář přihlášky na obor Gymnázium se sportovní přípravou

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Partneři
Partneři
Stimeo Patches in Czech

Pro školní rok 2014/15 se otevírá jedna třída  -  30 žáků, třída je určena pro absolventy 9. tříd ZŠ.

Do třídy jsou zařazeni žáci kmenových sportů

 • lehká atletika – vedoucí trenér Mgr. Lukáš Klíma, škola spolupracuje se sportovním klubem AK Olymp Brno
 • basketbal dívek – vedoucí trenér Richard Fousek, škola spolupracuje se sportovním klubem  BK Imos  Brno
 • volejbal dívek a hochů – vedoucí trenér Mgr. Ondřej Marek (dívky), PaedDr. Jaroslav Šamšula (hoši), škola spolupracuje s volejbalovými kluby KP Brno a Volejbal

  o

Do této třídy nelze zařadit žáky, kteří se věnují jiným sportům.
Sportovní příprava (dále jen SP) je vedena odbornými trenéry, kteří jsou zaměstnanci školy.
Výchovně-vzdělávací program oboru obsahuje 28 hodin teoretického vyučování a 18 hodin sportovní přípravy, které jsou rozděleny v týdenním cyklu takto:
pondělí, středa, pátek:
teoretické vyučování – I. fáze SP – oběd – teoretické vyučování (končí každý den v 15.00 hod.) – II. fáze SP
úterý, čtvrtek:
studijní den s přestávkou na oběd – odpolední SP
Závaznou součástí výchovně-vzdělávacího programu Sportovního gymnázia je sportovní příprava, která nahrazuje v učebních plánech předmět tělesná výchova.
SG Brno zajišťuje:

 • možnost ubytování na domově mládeže v budově školy; místo přiděluje ředitel školy na základě žádosti rodičů, cena za ubytování činí 1000 Kč měsíčně, ubytování na DM školy se poskytuje přednostně žákům 1.ročníků.
 • možnost stravování v jídelně školy, stravu zajišťuje vlastní kuchyně. Cena za oběd činí 24 Kč, cena za celou penzi pro ubytované na DM činí 83 Kč.
 • dopravu žáků na SP a sportovní soutěže vlastním autobusem

Žáci se účastní:

 • sportovní přípravy v rozsahu stanoveném ročním a týdenním tréninkovým plánem, neúčast je řádně omlouvaná zákonnými zástupci stejným způsobem jako u absence školní
 • sportovních  soustředění určených ročním tréninkovým plánem, a to 2x ročně v délce 7 dní
 • sportovní přípravy v letním přípravném období v měsíci srpnu, v rozsahu stanoveném ročním tréninkovým plánem

      

I. kolo přijímacího řízení      
1.termín: 13. 1. nebo 14. 1. 2014


Přihlášky se odevzdávají na Sportovním gymnáziu L.Daňka, Brno do 30. 11. 2013
II. kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy pouze v případě, že po I. kole nebude naplněna kapacita oboru
V přihlášce musí být uvedeno:

 • studijní zaměření žáka (kód 79-42-K/41)
 • sportovní zaměření (kmenově zařazené sporty do třídy jsou: atletika, basketbal, volejbal)
 • k přihlášce je nutno přiložit doklad o absolvování základního vyšetření lékařem
 • k přihlášce je možno doložit doklad o účasti ve školských vědomostních soutěžích

Obsah přijímací zkoušky:

 • hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků ZŠ
 • talentová zkouška (její součástí je i hodnocení doložených sportovních výsledků)

Obsah talentové zkoušky:

Atletika:
test síly svalstva trupu.................. cvičení sed-leh jedna minuta interval
šplh na tyči 4 m
akrobacie   hoši............................ kotoul letmo, kotoul vzad, stoj na rukou
dívky........................................... kotoul vpřed a vzad ve vazbě, přemet stranou /hvězda/
test obratnosti.............................. vedení míče a střelba na koš opakovaně
test rychlostní vytrvalosti............... člunkový běh
test rychlosti................................ běh na 30 m na čas
test odrazové síly nohou................ skok do dálky z místa
test síly........................................ hod plným míčem 2 kg

Basketbal – dívky:
testy somatických předpokladů........... výška, váha
testy pohybových schopností ............. rychlosti, obratnosti, vytrvalosti, odrazové, silové
testy basketbalové herní úrovně ........ přihrávka, vedení míče, střelba, hra
výkonnostní předpoklad ................ zařazení do družstva přeboru ČR, zařazení do příslušných reprezentačních výběrů

Volejbal dívky, hoši:
test somatických předpokladů ........... váha, výška, dosah ve stoji
test pohybových schopností ............... dosah s rozběhem, čistý dosah, skok do dálky z místa, hod plným míčem 1 kg, člunkové běhy, K - test, hrazda - kluci shyby - dívky výdrž
test volejbalové technické úrovně ........ herní činnost jednotlivce (odbíjení obouruč vrchem a spodem, vrchní podání, útočný úder)

Všichni žáci musí vykonat talentovou zkoušku pouze v tom sportovním odvětví, do kterého se hlásí.

Den otevřených dveří se koná 4. 11. 2013 od 14.00hod.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
(c) 2008-2014 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
 kontakt