Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Hlavička
Aktuality Studium Sportovní příprava Tělesná výchova Fotogalerie Síň slávy Legislativa Kontakt
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
  Přijímací řízení   Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Přijímací řízení
Obecné informace
Výsledky přijímacího řízení
Gymnázium se sportovní přípravou (6leté)
Gymnázium (6leté)
Gymnázium se sportovní přípravou (4leté)
Gymnázium (4leté)
Kritéria přijímacího řízení
Formulář přihlášky na obor Gymnázium
Formulář přihlášky na obor Gymnázium se sportovní přípravou

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Partneři
Partneři
Stimeo Patches in Czech

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2014
Od 1.9.2009 vyučuje Sportovní gymnázium L. Daňka Brno dle nového školního vzdělávacího programu v následujících oborech studia:

 

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
  •  čtyřletý obor G – 79-42-K/ 41 (pro absolventy 9.tříd ZŠ) přijímá se 30 žáků

sportovní zaměření: atletika, basketbal dívek, volejbal

  •  šestiletý obor G – 79-42-K/ 61 (pro absolventy 7.tříd ZŠ) přijímá se 15 žáků

 sportovní zaměření: gymnastika, plavání, tenis, triatlon

Obory gymnázium – sportovní příprava se stávají studijním oborem s talentovou zkouškou, na základě Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT Praha.


Termín odevzdání přihlášek: do 30. 11. 2013
Přijímací řízení: 1.termín 13. 1. nebo 14. 1. 2014

Kritéria pro přijímací řízení:
a) hodnocení prospěchu z předešlého studia na ZŠ (z posledních dvou ročníků)
b) úspěšně absolvovaná talentová zkouška
c) doložené sportovní výsledky uchazeče
d) absolvování základního vyšetření tělovýchovným lékařem (platí max. 3 měsíce)

Neúspěšní uchazeči o studium se mohou účastnit řádného termínu přijímacího řízení na SŠ
v dubnu 2014 do jiných studijních oborů.

Den otevřených dvěří 4. 11. 2013 od 14.00hod.

 

GYMNÁZIUM
  •  čtyřletý obor G – 79-41-K/ 41 (pro absolventy 9.tříd ZŠ) přijímá se 30 žáků
pohybově nadaní žáci, sportovci jiných sportovních odvětví než v oborech se SP
  •  šestiletý obor G – 79-41-K/ 61 (pro absolventy 7.tříd ZŠ) přijímá se 15 žáků

pohybově nadaní žáci, sportovci jiných sportovních odvětví než v oborech se SP

Termín odevzdání přihlášek: do 15. 3. 2014
Přijímací řízení: 1. termín 22. 4. nebo 23. 4. 2014

Kritéria pro přijímací řízení:
a) hodnocení prospěchu z předešlého studia na ZŠ (z posledních dvou ročníků)
b) splněním kritérií testů pohybových dovedností a schopností
c) na přihlášce doložené potvrzení od lékaře, že je uchazeč schopen studovat zvolený obor

Den otevřených dvěří 10. 2. 2014 od 14.00hod.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
(c) 2008-2014 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
 kontakt