Sportovní Gymnázium

sportovnigymnaziumbrno.cz

Hlavička

Aktuality Studium Sportovní přípravaTělesná výchova Fotogalerie Síň slávy Legislativa Kontakt

Domovská stránka > Úvod

Úvod

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 je zřízeno MŠMT jako příspěvková organizace s šestiletou a čtyřletou formou studia. Gymnázium bylo založeno v roce 1983 jako Sportovní škola, jejíž podoba zahrnovala 2.stupeň základní školy a čtyřleté gymnázium pod společnou správou se třemi kmenovými sporty – atletikou, plaváním a sportovní gymnastikou. V roce 1990 se nabídka sportů rozšířila o tenis a volejbal dívek. V roce 1996 se Sportovní škola transformovala v šestileté sportovní gymnázium a procházela další koncepční změnou, kdy je od šk. r. 2000/2001 šestileté gymnázium zavedeno pro sporty plavání a sportovní gymnastika, tenis tedy pro sporty, které jsou raně specializované a v nichž sportovci dosahují vrcholných výsledků dříve, než je tomu u ostatních sportů. Do této třídy lze přijmout i žáky se zaměřením na rozšířenou tělesnou výchovu, kteří pěstují jiná sportovní odvětví, než jsou kmenové sporty, které přiděluje MŠMT. Šestileté studium doplňuje třída se čtyřletým studijním cyklem pro sporty atletika, tenis, volejbal a basketbal. Škola neustále prochází koncepčními změnami, které jsou vynuceny na jedné straně legislativou, na druhé straně představou MŠMT o systémovém zabezpečení sportovně talentované mládeže v ČR.

Za dobu své existence vychovalo gymnázium řadu vynikajících sportovců a studentů. Také na základě těchto výsledků a na základě iniciativy Českého klubu olympioniků nese škola od roku 2001 čestný název Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, podle jména olympijského vítěze z Mnichova z roku 1972.

Naši studenti se pravidelně stávají kvalitními posilami juniorských reprezentací ČR, reprezentují školu, město Brno, Jihomoravský kraj a Českou republiku na významných mezinárodních soutěžích od MEJ, MSJ až po OH (viz sportovní příprava)

V kolektivních sportech tvoří naši absolventi i současní žáci převážnou většinu družstev (např. až 90% mistrovského extraligového VK KP Brno, který byl v roce 2002 vyhlášen nejlepším sportovním kolektivem města Brna). (viz sportovní příprava)

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka se stalo nepřehlédnutelnou součástí systému výchovy sportovních talentů i součástí zabezpečení státní sportovní reprezentace. Spolu s šestnácti odbornými školami v České republice je jediným článkem výkonnostního a vrcholového sportu v daných věkových kategoriích. Veškeré reprezentace, od dorosteneckých, juniorských přes akademické a seniorské, jsou spjaty se školami tohoto typu. Vedle svého specifického zaměření je Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka i tradičním brněnským gymnáziem, jehož absolventi se uplatňují na trhu práce nejen jako tělovýchovní odborníci, ale i v ostatních oborech naší společnosti.

Důležité informace

Roční plán Sportovního gymnázia

Ředitel Sportovního gymnázia L. Daňka Brno vyhlašuje volby do školské rady na 9.11.2018

Rozvrhy vyučovacích hodin

Informace pro rodiče o ubytování na domově mládeže

Sportovní gymnázium L. Daňka Brno navázalo spolupráci s brněnskou firmou ASICS BRNO. Více zde

Jídelníček
Září
Říjen

Ceník obědů od 1.9.2018
Informace pro rodiče o stravování na SG LD

Aplikace

WebaplikacePrůběžná klasifikace
žáků

Zajímavosti
Fotografie s mistrem světa Petrem Hubáčkem ze slavnostního zakončení školního roku
Výsledky žáků kmenových sportů za školní rok 2009/2018
Prezentace k 25. výročí založení školy (.pps)
Olympionici

Partneři
casino seo
(c) 2008-2018 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
počet návštěvníků počítadlo

mapa webu | kontakt